Persaingan Perfect vs Pertandingan Monopoli

Pertandingan sempurna dan monopoli adalah kedua-dua bentuk situasi pasaran yang menggambarkan tahap persaingan dalam struktur pasaran. Persaingan sempurna dan persaingan monopoli berbeza antara satu sama lain kerana mereka menggambarkan senario pasaran yang berbeza yang melibatkan perbezaan harga, tahap persaingan, bilangan pemain pasaran dan jenis barang yang dijual. Artikel itu memberi gambaran yang jelas tentang apa jenis pertandingan yang bermakna untuk memasarkan pemain dan pengguna dan menunjukkan perbezaan yang jelas.

Apakah Persaingan yang Sempurna?

Pasaran dengan persaingan sempurna adalah di mana terdapat sejumlah besar pembeli dan penjual yang membeli dan menjual produk yang sama. Oleh kerana produk itu adalah sama dalam semua ciri-cirinya, harga yang dikenakan oleh semua penjual adalah harga seragam. Teori ekonomi menggambarkan pemain pasaran dalam pasaran persaingan yang sempurna kerana tidak cukup besar untuk diri mereka sendiri untuk menjadi pemimpin pasaran atau menetapkan harga. Oleh kerana produk yang dijual dan set harga adalah sama, tidak ada halangan untuk masuk atau keluar dalam pasaran sedemikian.

Kewujudan pasaran sempurna seperti ini jarang berlaku di dunia nyata, dan pasaran yang kompetitif sempurna adalah pembentukan teori ekonomi untuk membantu memahami bentuk persaingan pasaran yang lain seperti monopoli dan oligopolistik.

Apakah pertandingan monopoli?

Pasaran monopoli adalah salah satu di mana terdapat sejumlah besar pembeli tetapi bilangan penjual sangat sedikit. Para pemain dalam jenis pasaran menjual barang yang berbeza antara satu sama lain dan oleh karenanya, dapat mengenakan harga yang berbeza bergantung pada nilai produk yang ditawarkan ke pasar. Dalam situasi persaingan monopoli, kerana terdapat hanya beberapa penjual, satu penjual yang lebih besar mengawal pasaran, dan oleh itu, mempunyai kawalan ke atas harga, kualiti dan ciri produk. Walau bagaimanapun, monopoli sedemikian dikatakan hanya berlaku dalam jangka pendek, kerana kuasa pasaran itu cenderung hilang dalam jangka masa panjang kerana firma-firma baru memasuki pasaran mewujudkan keperluan untuk produk yang lebih murah.

Apakah perbezaan antara Pertandingan Sempurna dan Pertandingan Monopoli?

Pasaran persaingan yang sempurna dan monopoli mempunyai objektif perdagangan yang sama yang memaksimumkan keuntungan dan mengelakkan kerugian. Walau bagaimanapun, dinamik pasaran antara kedua-dua bentuk pasaran agak berbeza. Persaingan monopoli menggambarkan struktur pasaran yang tidak sempurna yang bertentangan dengan persaingan yang sempurna. Persaingan sempurna menerangkan teori ekonomi pasaran yang tidak wujud dalam realiti.

Ringkasan:

Persaingan Perfect vs Pertandingan Monopoli


  • Pertandingan sempurna dan monopoli adalah kedua-dua bentuk situasi pasaran yang menggambarkan tahap persaingan dalam struktur pasaran.

  • Pasaran dengan persaingan sempurna adalah di mana terdapat sejumlah besar pembeli dan penjual yang membeli dan menjual produk yang sama.
  • Pasaran monopoli adalah salah satu di mana terdapat sejumlah besar pembeli tetapi bilangan penjual sangat sedikit. Para pemain dalam jenis pasaran menjual barang yang berbeza antara satu sama lain, dan dengan itu, dapat mengenakan harga yang berbeza.

  • Persaingan monopoli menggambarkan struktur pasaran yang tidak sempurna yang bertentangan dengan persaingan yang sempurna.

  • Persaingan sempurna menerangkan teori ekonomi pasaran yang tidak wujud dalam realiti.