Perbezaan utama antara kumpulan fungsional dan substituen ialah kumpulan berfungsi adalah sebahagian aktif molekul manakala substituen adalah spesies kimia yang boleh menggantikan atom atau sekumpulan atom dalam molekul.

Istilah kumpulan fungsi dan substituen sering dijumpai dalam kimia organik. Kumpulan berfungsi adalah jenis substituen tertentu yang menyebabkan aktiviti molekul. Ini bermakna tindak balas yang dilakukan oleh molekul tertentu ditentukan oleh kumpulan berfungsi. Walau bagaimanapun, substituen boleh sama ada spesies kimia aktif atau spesies kimia yang tidak aktif.

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama 2. Apakah Kumpulan Fungsional 3. Apakah Substituen 4. Perbandingan Side by Side - Kumpulan Fungsional vs Substituen dalam Borang Tabular 5. Ringkasan

Apakah Kumpulan Fungsian?

Kumpulan berfungsi adalah substituen tertentu dalam molekul yang bertanggungjawab terhadap tindak balas kimia ciri-ciri molekul tersebut. Jika kumpulan berfungsi adalah sama untuk dua molekul yang mempunyai struktur kimia yang berbeza, kedua-dua molekul akan menjalani jenis reaksi yang sama, tidak kira saiz molekulnya. Kumpulan berfungsi sangat penting dalam aspek yang berbeza; dalam mengenal pasti molekul yang tidak diketahui, dalam menentukan produk akhir tindak balas, dalam tindak balas sintesis kimia untuk merancang dan sintesis sebatian baru, dan sebagainya.

Secara umumnya, kumpulan berfungsi dilampirkan pada molekul melalui ikatan kimia kovalen. Dalam bahan polimer, kumpulan berfungsi dilampirkan kepada inti atom nonpolar, memberikan polimer ciri-ciri ciri khususnya. Kadang-kadang, kumpulan berfungsi dikenakan spesies kimia. iaitu kumpulan ion karboksilat. Ini menjadikan molekul sebagai ion polyatomik. Di samping itu, kumpulan berfungsi yang melekat pada atom logam pusat dalam koordinat kompleks disebut ligan. Contoh umum untuk kumpulan berfungsi termasuk kumpulan hidroksil, kumpulan karbonil, kumpulan aldehid, kumpulan ketone, kumpulan karboksil, dan sebagainya.

Apakah yang dimaksud dengan Substituent?

Substitusi adalah atom atau sekumpulan atom yang boleh menggantikan satu atau lebih atom dalam molekul. Di sini, substituen cenderung untuk melampirkan dengan molekul baru ini. Apabila mempertimbangkan jenis substituen, terdapat juga kumpulan aktif seperti kumpulan berfungsi dan kumpulan tidak aktif juga. Tambahan pula, kesan sterik mungkin timbul disebabkan isipadu yang diduduki oleh substituen dalam molekul yang mereka ganti. Terdapat juga kesan polar yang timbul akibat gabungan kesan induktif dan kesan mesomerik. Selain itu, istilah yang paling digantikan dan kurang digantikan adalah berguna apabila menerangkan bilangan substituen relatif dalam molekul yang berbeza.

Apabila menamakan sebatian organik, kita perlu mempertimbangkan jenis substituen yang mereka ada dan kedudukan substituen tersebut juga. Sebagai contoh, akhiran -il bermakna, satu atom hidrogen molekul diganti; -ilidena bermakna dua atom hidrogen (oleh ikatan berganda di antara molekul dan substituen baru) dan -ilidyne bermakna tiga atom hidrogen digantikan oleh substituen (oleh ikatan triple antara molekul dan substituen baru).

Apakah Perbezaan Antara Kumpulan Fungsional dan Substituen?

Perbezaan utama antara kumpulan fungsi dan substituen ialah kumpulan berfungsi adalah sebahagian aktif molekul manakala substituen adalah spesies kimia yang boleh menggantikan atom atau sekumpulan atom dalam molekul. Tambahan pula, kumpulan berfungsi adalah kumpulan aktif, dan ia menyebabkan ciri-ciri khusus molekul. Malah, mereka adalah jenis substituen tertentu. Sebaliknya, substituen boleh menjadi kumpulan aktif atau tidak aktif; itu bermakna, mereka mungkin atau tidak boleh menyebabkan aktiviti tertentu molekul.

Di bawah infographic meringkaskan perbezaan antara kumpulan fungsi dan substituen.

Perbezaan Antara Kumpulan Fungsian dan Substituen dalam Borang Tabular

Ringkasan - Kumpulan Fungsional vs Substituen

Dalam kimia organik, istilah kumpulan dan substituen berfungsi sering dijumpai. Perbezaan utama antara kumpulan fungsi dan substituen ialah kumpulan berfungsi adalah sebahagian aktif molekul manakala substituen adalah spesies kimia yang boleh menggantikan atom atau sekumpulan atom dalam molekul.

Rujukan:

1. "4.4: Kumpulan Fungsian." Chemistry FreeTexts, Libretexts, 9 Sept. 2019, Available here.

Image Courtesy:

"Ochem 6 kumpulan fungsi penting" Oleh Lhunter2099 - Kerja sendiri (CC BY-SA 4.0) melalui Wikimedia Commons 2. "Kesan Substituen Nitro di SNAr" Oleh Zjnlive - Kerja sendiri (CC0) melalui Wikimedia Commons