Perbezaan Utama - Lawatan Ekspedisi

Lawatan dan ekspedisi merujuk kepada perjalanan atau perjalanan. Walau bagaimanapun, kedua-dua perkataan ini tidak boleh digunakan sebagai sinonim kerana terdapat perbezaan maknanya. Perbezaan utama antara lawatan dan ekspedisi adalah tujuan dan jangka masa mereka; Pelancongan adalah perjalanan singkat untuk kesenangan manakala ekspedisi adalah perjalanan yang lebih lama yang dilakukan untuk tujuan khusus seperti penyelidikan atau penerokaan.

Apakah ekspedisi?

Ekspedisi adalah satu perjalanan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Ekspedisi ditakrifkan oleh Kamus Oxford sebagai

"Perjalanan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan tujuan tertentu, terutamanya penerokaan, penyelidikan, atau peperangan".

Kamus Merriam-Webster mentakrifkannya sebagai

"Pelayaran yang dilakukan dengan tujuan pasti".

Seperti kedua-dua definisi ini, ekspedisi selalu merujuk kepada perjalanan dengan tujuan tertentu. Kadang-kadang ia juga merujuk kepada yang sukar atau berbahaya, yang dirancang secara meluas. Sebagai contoh, ekspedisi ke Kutub Selatan boleh menjadi perjalanan yang sukar, yang perlu dirancang dengan baik. Baca kalimat berikut untuk memahami maksud ekspedisi dalam konteks yang berbeza.

Ahli sains muda teruja untuk meneruskan ekspedisi pertamanya ke Kutub Selatan di mana dia akan mengkaji corak cuaca.

Kerajaan telah dibuang huru-hara apabila putera mahkota terbunuh dalam ekspedisi berburu.

Ekspedisi sedemikian memerlukan keberanian dan keberanian yang sangat besar.

Dalam sepuluh tahun yang lalu, terdapat enam ekspedisi penyelidikan ke kawasan itu.

Pasukan penyelidik menganjurkan ekspedisi penyelidikan ke jantung gurun Sahara.

Perbezaan Antara Lawatan dan Ekspedisi

Apa itu Lawatan?

Pelancongan adalah perjalanan singkat untuk keseronokan. Pelancongan ditakrifkan oleh Kamus Oxford sebagai

"Perjalanan singkat atau perjalanan, terutama sekali yang diambil sebagai aktiviti rekreasi".

Kamus Merriam-Webster mentakrifkannya sebagai

"Biasanya perjalanan singkat dibuat untuk keseronokan; sebuah tamasya ".

Oleh itu, tujuan dan tempoh adalah ciri utama yang membuat lawatan berbeza dari ekspedisi. Ayat berikut akan membantu menjelaskan maksud dan penggunaan perkataan ini.

Saya meneruskan lawatan singkat ke pantai dengan rakan-rakan saya.

Kami telah melakukan lawatan dan lawatan singkat sebelum ini, tetapi kali ini kami tidak tahu berapa lama kita perlu keluar dari bandar.

Mariam dan anak-anaknya pergi ke lawatan singkat ke Paris; mereka hanya menghabiskan satu malam di sana.

Guru mengumumkan bahawa lawatan mereka akan dipadam jika mereka tidak berkelakuan baik.

Ada di antara kita yang pergi ke pantai hujung minggu ini; mengapa kamu tidak menyertai kami?

Perbezaan Utama - Lawatan Ekspedisi

Apakah perbezaan antara Lawatan dan Ekspedisi?

Definisi:

Lawatan: Lawatan adalah perjalanan singkat atau perjalanan, terutama sekali yang diambil sebagai aktiviti rekreasi

Lawatan: Ekspedisi adalah perjalanan yang dijalankan untuk tujuan tertentu.

Tujuan:

Lawatan: Lawatan adalah perjalanan yang dibuat untuk keseronokan, atau sebagai aktiviti masa lapang.

Ekspedisi: Ekspedisi mempunyai tujuan tertentu seperti penyelidikan, penerokaan, dan sebagainya.

Tempoh:

Lawatan: Pelancongan biasanya ringkas; ia mungkin berakhir dalam beberapa jam.

Ekspedisi: Ekspedisi mengambil masa lebih lama daripada lawatan; ia mungkin mengambil masa beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun.

Kesukaran:

Lawatan: Pelancongan bukan perjalanan yang sukar atau sukar.

Ekspedisi: Ekspedisi mungkin merupakan perjalanan yang sukar atau berbahaya.

Perancangan:

Lawatan: Lawatan tidak memerlukan perancangan terperinci.

Ekspedisi: Ekspedisi biasanya dirancang secara meluas.